Author: Administrator

O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE KOJI REDOVNO OVJERAVAJU I,II,III i IV GODINU STUDIJA I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU I,II i III GODINU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI, DA ĆE SE OVJERA LJETNOG SEMESTRA OBAVITI U...

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

KANDIDAT HADŽIEFENDIĆ HARIS, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “OPTIMIZACIJA SISTEMA DALJINSKOG GRIJANJA SA PROGRAMSKIM ALATOM TERMIS“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 27.05.2016. GODINE U 10.00 SATI U SALI FAKULTETA

Prijava ispita

Prijava ispita

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE ZA REDOVNE STUDENATE I, II, III i IV GODINE I STUDENTE KOJI OBNAVLJAJU 3. PUTA GODINU PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD 09.05.2016. DO 13.05.2016. GODINE...