Category: Nekategorisano

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT MAHMUTOVIĆ AMEL, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “SINTER METALI“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 30.04.2015. GODINE U 10.00 SATI U SALI FAKULTETA

Prijemni ispiti

Prijemni ispiti

Prošlogodišnji prijemni ispit: Juli 2014 Septembar 2014 Ostale prijemne ispite možete preuzeti preko sljedećeg linka: http://www.untz.ba/index.php?page=testovi-za-prijemni-ispit  

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT MEHIČIĆ NERMIN, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE MATERIJALA ODVAJANJEM ČESTICA“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 17.04.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT NIHAD BERBIĆ, BRANIT ĆE DIPLOMSKI RAD, POD NASLOVOM: „PROJEKTOVANJE I IZRADA INTELIGENTNOG SEMAFORSKOG SISTEMA“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 03.04.2015. GODINE U 12.00 SATI U SALI FAKULTETA