Daily Archive: Januar 6, 2020

OBAVIJEST_Odbrana završnog magistarskog rada

UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET   O B J A V L J U J E da će kandidat Denis Bećirović, asistent  braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj parametara laserskog navarivanja alatnih čelika na karakteristike...