Daily Archive: Juni 2, 2020

NOVA VERZIJA-AŽURIRANI SPISKOVI- OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA-OD 01.06.2020. GODINE POČINJE NADOKNADA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI KAO I ISPITA ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE

Poštovani studenti Mašinskog fakulteta, obavještavamo Vas da će shodno Odluci o izmjeni i dopuni Kalendara organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019./2020. godinu broj: 03-2310-1-3/20 od 26.05.2020. godine te održanom sastanku Prodekana...