PRIJAVA ISPITA-APRILSKI ISPITNI TERMINI

O B A V J E Š T E NJE

PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ROK (ZIMSKI /LJETNI) SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

 ZA SVE STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD

15.03.2017. DO 24.03.2017. godine od 10h-14h

 

           NAPOMENA:

  • RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK, ISTAKNUT JE NA OGLASNOJ PLOČI FAKULTETA;
  • STUDENT MOŽE PRIJAVITI SAMO 2 (DVA) ISPITA,NEOVISNO IZ KOJEG SEMESTRA ŠK.2016/2017 GODINE;
  • STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU;
  • UZ PRIJAVU ISPITA OBAVEZNO DONIJETI INDEKS NA UVID;

 

Studentska služba

You may also like...