Obavještenje za studente

 

UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET

 

   

O B A V J E Š T E NJE

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD:

18.05.2017. DO 26.05.2017. GODINE

                                                                                         NAPOMENE:

1. STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU

2. PRILIKOM PRIJAVE ISPITA OBAVEZNO PREDOČENJE INDEKSA

3. STUDENTI (OBNOVA I IMATRIKULANTI) UZ SVAKU PRIJAVU OBAVEZNO DONIJETI I DOKAZ O UPLATI (30,00KM)

                                                                                                                                                                Studentska služba

You may also like...