O B A V I J E S T

UNIVERZITET U TUZLI
Mašinski fakultet

OBJAVLJUJE

KANDIDAT MUJAKOVIĆ SUAN, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD POD NASLOVOM:

“INTEGRACIJA DOBAVLJAČA U PROCESU RAZVOJA PROIZVODA“

NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 26.05.2017. GODINE U 11,30 SATI U SALI FAKULTETA

Studentska služba

 

You may also like...