Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 25.05.2017. god.

 

U cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti, studenata i zaposlenika Univerziteta, te inoviranju studijskih programa kao i pripreme za akreditaciju studijskih programa u narednom periodu, Univerzitet u Tuzli je u prethodnih mjesec dana sproveo intenzivne aktivnosti u kontroli i evaluaciji silabusa te ažuriranju Repozitorija silabusa studijskih programa Univerziteta u Tuzli.

Silabusi su tehnički pripremljeni i prilagođeni za web prikaz, te postavljeni u okviru Repozitorija silabusa Univerziteta u Tuzli.  U toku su aktivnosti na uređenju i pripremi silabusa na engleskom jeziku za objavu na webstranici Univerziteta.

Univerzitet u Tuzli na taj način djeluje u skladu sa preporukama o akreditaciji Univerziteta za poboljšanje kvaliteta rada, veću vidljivost i dostupnost dokumenata i jačanje njegove internacionalizacije.

You may also like...