VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA

UNIVERZITET U TUZLI
Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti prvog Ciklusa studija akademske 2016./17. godine da je došlo do
određenih izmjena ispitnih termina u junsko-julskom ispitnom roku.
Sve korekcije studenti mogu pogledati na oglasnoj ploči Mašinskog fakulteta kao i na Web stranici Fakulteta

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

You may also like...