OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET
Tuzla, 31.05.2017. godine

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI

DA ĆE SE OVJERA LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2016/2017. GODINE VRŠITI U PERIODU OD

05.06.2017. – 09.06.2017. GODINE

ZA OVJERU LJETNOG SEMESTRA POTREBNO JE:

– INDEKS SA ČITKO POPUNJENIM PREDMETIMA I POTPISIMA PROFESORA
– 1 SEMESTRALNI LIST ZA OVJERU LJETNOG SEMESTRA SA NAZIVIMA PREDMETA I PREDMETNIH NASTAVNIKA

STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...