Obavještenje o mjestu održavanja prijemnog ispita

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi prijavljeni kandidati da će se Prijemni ispit održati 03.07.2017.godine sa početkom u 10.00 sati
u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Studentska služba

You may also like...