OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRISTUPILI PRIJEMNOM ISPITU 03.07.2017. GODINE

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi prijavljeni kandidati koji su pristupili polaganju prijemnog ispita 03.07.2017. godine, da će se prijem Žalbi vršiti u periodu od 04.07.2017 (utorak) do 06.07.2017. godine (četvrtak).
Razmatranje Žalbi je u petak 07.07.2016. godine u 9.00 sati.

   STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...