Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan Prijemni ispit

Univerzitet u Tuzli
Mašinski fakultet

Dana 03. 07. 2017. godine sa početkom u 10 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan prijemni ispit.
Na Prijemni ispit pristupilo 97 kandidata-budućih studenata

You may also like...