OBAVJEŠTENJE-Odbrana završnog rada prvog Ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI
Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u petak, 07. jula 2017. godine u 11:00 sati u sali

Fakulteta, će biti održana javna odbrana završnog rada kandidata Alije Pekarić, na temu:

„Konstrukcija mašine za usitnjavanje drveta“

Pristup odbrani je slobodan.

Studentska služba Fakulteta

You may also like...