OBAVJEŠTENJE-Odbrana završnog rada Prvog ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI
Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u petak, 07. jula 2017. godine u 10:00 sati u sali Fakulteta, će biti održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Nermine Mujakić, na temu:

„Energija vjetra“

Pristup odbrani je slobodan.

Studentska služba Fakulteta

You may also like...