OBAVJEŠTENJE_Odbrana završnog rada prvog Ciklusa studija

UNIVERZITET U TUZLI
Mašinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u četvrtak, 13. jula 2017. godine u 11:00 sati u sali Fakulteta, će biti održana javna odbrana završnog rada kandidatkinje Mirhade Ćatović, na temu:

„Ocjena tehnoloških postupaka na bazi tehno-ekonomske analize“

Pristup odbrani je slobodan.

Studentska služba Fakulteta

You may also like...