OBAVJEŠTENJE – ODBRANA ZAVRŠNOG RADA PRVOG CIKLUSA STUDIJA

UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

KANDIDAT BERBIĆ ALMIR, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD POD NASLOVOM:

“PROJEKTOVANJE I AUTOMATIZACIJA SISTEMA  TRANSPORTA PRAŠKASTIH MATERIJALA“

 NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 29.09.2017. GODINE U 11,00 SATI U SALI FAKULTETA

 STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...