OBAVJEŠTENJE-ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA

UNIVERZITET U TUZLI

Mašinski fakultet

 OBAVJEŠTENJE

 

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u petak, 29.12.2017. godine u sali Fakulteta, biti će održane javne odbrane završnih radova sljedećih kandidata:

Beširović Besim, na temu:„Strujanje nestišljivih fluida uz čvrste granice“  u 9,00 sati.

Halilović Dino, na temu: „Tlačni cjevovodi kod hidroelektrana“ u 10,00 sati.

Karić Anel, na temu: „Analiza sila pri obradi metala rezanjem“ u 11,00 sati.

                   

 

Pristup naprijed navedenim odbranama je slobodan.

                                                                       

 

Studentska služba Fakulteta

 

You may also like...