Učešće studenata Mašinskog fakulteta u radu treće regionalne konferencije pod nazivom “Efikasne i održive vodne usluge u BiH” u Mostaru

Dana 19.04.2018. godine  studenti treće godine  odsjeka Energetsko  mašinstvo  Mašinskog fakulteta, u pratnji stručnjaka iz prakse dr. sc. Merima Aličića, dipl. inž. mašinstva aktivno su učestvovali u radu 3. Regionalne konferencije pod nazivom “Efikasne i održive vodne usluge u Bosni i Hercegovini”, u organizaciji Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša “Aquasan mreža u BiH”. Konferencija se održavala u Hotelu “Mepas” u Mostaru.

                     

 

You may also like...