OBAVJEŠTENJE-ORGANIZACIJA KONFERENCIJE

Poštovani,

Medicinski fakultet i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli su organizatori konferencije “Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi”, SUSTAIN 2018 koja će se održati u Tuzli od 26-29.09.2018.god. Konferencija ima za cilj okupiti akademsku zajednicu (stručnjake, naučnike, istraživače, nastavnike, studente i dr.) i objaviti njihove naučne i stručne radove sa ciljem popularizacije nauke i njihove lične i kolektivne afirmacije.

Rok za podnošenje sažetaka je 15.05.2018.god. Promotivni materijal je dostupan kod Prodekana za NIR Fakulteta.

 

Dekanat fakulteta

You may also like...