OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU PRISTUPILI PRIJEMNOM ISPITU 03.07.2018. GODINE

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

Datum: 03.07.2018. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi prijavljeni kandidati koji su pristupili polaganju prijemnog ispita 03.07.2018. godine, da će se prijem Žalbi vršiti u periodu od 04.07.2018 (srijeda) do 06.07.2018. godine (petak) do 12:00 sati.
Razmatranje Žalbi je u petak 06.07.2018. godine u 12:15 sati.

 

   STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...