OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

ISPIT IZ PREDMETA SAVREMENI MATERIJALI (i) KOJI JE PLANIRAN DA SE ODRŽI 17.09.2018. GODINE  SA POČETKOM U 14 SATI

U UČIONICI BROJ 6 (KAMPUS UNIVERZITETA), ODRŽAT ĆE SE U ISTOM TERMINU NA MAŠINSKOM FAKULTETU UČIONICA MF-03

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

You may also like...