OBAVJEŠTENJE – TREĆI SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN

Na Univerzitetu u Tuzli organizirat će se  treći  septembarski ispitni termin u akademskoj 2017/18. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje ispita iz najviše dva (2) nastavna predmeta.

Ispitni termini  organizirat će se u periodu od 24.09. do 28.09.2018. godine.

Studenti su obavezni prijaviti se za polaganje ispita putem Studentske službe fakulteta/Akademije do 21.09.2018. godine.

Spiskovi za prijavu studenata nalaze se u Studentskoj službi Fakulteta.

Raspored ispitnih termina I Ciklus 2017_2018_Treći septembarski ispitni rok_19_09_2018_

 

Odluka o organiziranju III ispitnog termina u akademskoj 2017-1

 

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

You may also like...