OBAVJEŠTENJE – PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA II i III Ciklus STUDIJA

Na osnovu odluka Senata broj: 03-4783-1.1/18 i 03-4783-1.2/18 od 06.09.2018. godine

UNIVERZITET U TUZLI

objavljuje

 

Rok za podnošenje prijava na Konkurse za upis studenata na drugi i treći ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini, objavljene u dnevnom listu „Oslobođenje“ 16.06.2018. godine, produžava se do 27.09.2018. godine.

You may also like...