PLAN AKCIJA DARIVANJA KRVI NA FAKULTETIMA/AKADEMIJI UNIVERZITETA U TUZLI U AK.2018/2019 GODINI

PLAN AKCIJA DARIVANJA KRVI NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI IZVRŠIT ĆE SE DANA

13.11.2018. GODINE U VREMENSKOM PERIODU OD 09:00 DO 11:00 SATI.

Organiziranje akcije darivanja krvi (2)

You may also like...