OBAVJEŠTENJE – DODJELA DIPLOMA

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se svi diplomanti i magistri Mašinskog fakulteta, koji su diplomirali/magistrirali u periodu od 01.06.2018. do 26.10.2018. godine, da će se svečana promocija dodjele diploma održati u petak, 23.11.2018. godine u 10h u Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli. Isti su obavezni do naprijed navedenog datuma uplatiti iznos od 50,00KM (putem banke ili ptt), dostaviti na uvid kopiju uplatnice i potpisati se u knjigu izdatih diploma u studentskoj službi Fakulteta.

 

Naprijed navedeni iznos uplatiti putem banke ili pošte:

 

Svrha doznake: Uplata za diplomu

Primalac: Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet

Račun br:1321000256000080

Vrsta prihoda:722631

Općina : 094

Budžetska organizacija:2404001

Poziv na broj:7009000000

 

You may also like...