OBAVIJEST O SMRTI DR. SC. SEADA DELALIĆA, REDOVNOG PROFESORA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

Svim kolegama, prijateljima i poznanicima  javljamo žalosnu vijest da je u 65-toj godini života  preminuo prof. dr. Sead Delalić. Dr. sc. Sead Delalić bio je redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Najveći dio svoje bogate karijere  Profesor Delalić posvetio je upravo Mašinskom fakultetu, obnašao je više veoma bitnih i odgovornih funkcija kao što su v.d. Dekana Mašinskog fakulteta, Prodekan za Naučno-istraživački rad, Voditelj doktorskog studija, Voditelj odsjeka Energetsko mašinstvo i dr.

Komemoracija povodom smrti  našeg dragog profesora, kolege i prijatelja  prof. dr.  Seada Delalića održat će se u petak, 08. marta  2019. godine sa početkom u 10,00 sati u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Ispraćaj  i Dženaza  prof. dr. Seada Delalića kreće ispred kuće žalosti u Baricama, Živinice  u petak, 08.03.2019. godine u 15:30 sati.

You may also like...