OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE – APRILSKI ISPITNI ROK

Obavještavaju se studenti sva tri ciklusa studija da će se u vremenskom periodu od 21.03. do 04.04. 2019. godine u Studentskoj službi Fakulteta

nalaziti obrazci sa nazivima predmeta po godinama studija na koje se studenti mogu upisati i tako prijaviti izlazak na polaganje ispita iz određenog predmeta.

Obavezno voditi računa  da student  na osnovu Člana 6. stav (10) Zakona o visokom obrazovanju  TK u aprilskom ispitnom roku može polagati najviše ispite iz dva predmeta.

Za sva dodatna pitanja obratiti se Prodekanu za nastavu i studentska pitanja.

 

Menadžment Mašinskog fakulteta

You may also like...