Plan realizacije nastave za nastavnike i saradnike u akademskoj 2018./2019. godini

 Plan pokrivenost nastave I_II_III Ciklus studija Nastavnici

Plan  pokrivenosti nastave I_II_III Ciklus studija Saradnici

Izmjena plana realizacije nastave_Nastavnici_09_10_2018

Izmjena plana realizacije nastave_Saradnici_09_10_2018

Obrazac_izmjena plana realizacije nastave_Nastavnici_Saradnici_02_11_2018

Obrazac_izmjena plana realizacije nastave_Nastavnici_Saradnici_Ljetni semestar_11_01_2019

2_Obrazac_izmjena plana realizacije nastave_Saradnici_26_04_2019

2_SPISKOVI STUDENATA PRVE GODINE STUDIJA PO GRUPAMA_ 2018_2019

DOPIS ZA Kantonalnu inspektoricu Vesimu Čičkušić i Rektoricu Nerminu Hadžigrahić

You may also like...