OBAVJEŠTENJE o javnom izlaganju iz teme doktorskog rada Kandidata mr.sc. Mirze Bećirovića dipl.inž.mašinstva

Kandidat mr.sc. Mirza Bećirević dipl.inž.mašinstva će dana 30.04.2019. godine sa početkom u 17,00 u Sali za sjednice Mašinskog fakulteta održati javno izlaganje iz teme doktorskog rada.

Tema doktorske disertacije imenovanog je :

„Inteligentno upravljanje i regulacija rada mehatroničkih sistema“.

You may also like...