PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019. GODINE

O B A V J E Š T E NJ E

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD

13.05.2019. DO 17.05.2019. GODINE

NAPOMENA:

  1. STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU
  2. PRILIKOM PRIJAVE ISPITA OBAVEZNO PREDOČENJE INDEKSA
  3. STUDENTI (OBNOVA I IMATRIKULANTI) UZ SVAKU PRIJAVU OBAVEZNO DONIJETI I DOKAZ O UPLATI (30,00KM)

 

Studentska služba

You may also like...