Obavještenje za studente koji su se prijavili da obavljaju industrijsku praksu u JP Vodovod i kanalizacije “Srebrenik”

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju za studenti:

Samir Vikalo, Azra Čaušević i Džemal Jukić

koji su se prijavili da obavljaju industrijsku praksu u JP Vodovod i kanalizacije “Srebrenik”

da se najkasnije do ponedjeljka 13.05.2019. godine jave Prodekanu za nastavu i studentska pitanja kako bi dobili upute o daljim aktivnostima

u vezi realizacije industrijske prakse.

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

You may also like...