UPUTE U VEZI PREUZIMANJA OBRAZACA ZA REALIZACIJU INDUSTRIJSKE PRAKSE

Poštovani studenti Dnevnik industrijske prakse možete preuzeti sa stranice Mašinskog fakulteta.

Sve upute u vezi popunjavanja Dnevnika možete pročitati nakon što preuzmete dokument.

DNEVNIK INDUSTRIJSKE PRAKSE

Osim Dnevnika industrijske prakse studenti se obavještavaju da dođu u Studentsku službu fakulteta i preuzmu obrazce “Bilješke u vezi industrijske prakse”

ovjerene od strane Fakulteta (Studenti će dobiti 6 listova ovjerenih od strane Fakulteta i svaki dan proveden na praksi popunjavat će manuelno jedan list na osnovu koga će popunjavat Dnevnik industrijske prakse. Dnevne bilješke u originalu studenti su dužni obavezno predati kao prilog Dnevniku industrijske prakse).

Pripremljene obrazce Dnevna bilješka industrijske prakse studenti mogu preuzeti od srijede 22.05.2019. godine.

Za sva dodatna pitanja obratiti se Prodekanu za nastavu i studentska pitanja.

You may also like...