OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU SE PRIJAVILI DA OBAVLJAJU INDUSTRIJSKU PRAKSU U POGONIMA FIRMI: TERMOELEKTRANA TUZLA I TTU ENERGETIK TUZLA

Obavještavaju se studenti koji su se prijavili da obavljaju industrijsku praksu u proizvodnim pogonima “Termoelektrana Tuzla” i “TTU Energetik Tuzla”

da se jave u Dekanat Mašinskog fakulteta kako bi potpisali Ugovore o obavljanju prakse.

You may also like...