OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI OBAVLJAJU INDUSTRIJSKU PRAKSU U TERMOELEKTRANI TUZLA

Poštovani studenti
u prilogu dostavljam Odluku o odobrenju obavljanja studentske prakse za studente četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Naime, predmetna Odluka se odnosi na period od 06 – 13. juna 2019.godine.

Zamolio bih Vas da  sa sobom ponesu slijedeće:
–  kopiju lične karte
– dokaz o broju žiro računa
– CIPS

S poštovanjem,

 

Odluka o obavljanju Industrijske prakse u TE TUZLA

You may also like...