OBAVIJEST_Odbrana završnog magistarskog rada

UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

da će kandidat Sanel Džafić, dipl. inž.maš. braniti završni magistarski rad pod nazivom:

Uticaj organizacije rada na povećanje produktivnosti proizvodnog sistema

 pred Komisijom u sastavu:

Dr.sci. Alan Topčić, redovni profesor, predsjednik

             uža naučna oblast “Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom”

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Dr.sci. Slađan Lovrić, docent, mentor

            uža naučna oblast “Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom”

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Dr. sci. Edin Cerjaković, vanredni profesor

uža naučna oblast “Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom”

             Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Samir Butković, vanr. prof.  za užu naučnu oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održati će se 16.09.2019. godine, sa početkom u  u 09,00 sati  na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

SAŽETAK

            Zahvaljujući razvoju savremenih nekonvencionalnih proizvodnih sistema, IT tehnologija, rekonfigurabilnih proizvodnih sistema, kako manji proizvodni subjekti tako i velike proizvodne kompanije imaju mogućnost da se brzo i efikasno prilagode aktuelnom tržištu, te u optimalnoj mjeri odgovore zahtjevima savremenog, turbulentnog tržišta i budu konkurentne na tržištu.

Danas na tržištu, otvorenom velikom broju konkurentskih  kompanija, pravilna organizacija rada uz kvalitet samog proizvoda su dominantni  faktori uspješnog poslovanja preduzeća. One kompanije koje su u stanju da na tržište plasiraju kvalitetan proizvod, po prihvatljivoj cijeni u što kraćem vremenskom periodu zasigurno imaji i adekvatnu organizaciju rada, odnosno, može se reći da su to efikasne proizvodne kompanije sa visokom produktivnošću. Jedan od načina koji osigurava ispunjenje navedenih zahtjeva tržišta, a time adekvatnu efikasnost i produktivnost proizvodnog sistema jeste implementacija metoda studije rada i vremena pri organizaciji rada proizvodnog sistema, kao i Six sigma metodologije kod postizanja i očuvanja kvaliteta proizvoda. Kombinacija navedenih metoda, ukoliko se koristi na adekvatan  način osigurava neophodne preduslove za ispunjavanje zahtjeva tržišta tj. zadržavanje/podizanje postojećeg kvaliteta kao i  smanjenje vremena proizvodnog ciklusa. Postizanjem zahtjevanih ciljeva tj. pravilne organizacije rada proizvodnog sistema i osiguravanjem adekvatnog kvaliteta proizvoda postiže se tržišna konkurentnost i  zadovoljstvo kupca,  što  su osnovni uslovi za opstanak proizvodne kompanije na tržištu.

Tehnološki proces proizvodnje auto dijelova predstavlja područje koje ima značajan potencijal za iskorištavanje pogodnosti koje nudi implementacija metoda studije rada i vremena i metodologije Six sigma u fazama projektovanja i proizvodnje. Prednosti primjene navedenih pristupa i metoda, te njihov utjecaj na unaprjeđenje kvaliteta i realizaciju proizvodnog procesa kroz unaprjeđenje organizacionih aspekata proizvodnje će se prezentirati na konkretnom proizvodu „osovine ručice za prijelaz brzine“.

Dakle, cilj ovog magistarskog rada je analizirati i kvantificirati uticaj prikupljanih podataka (vrijeme trajanja operacija, uticaj organizacije rada na proces proizvodnje, itd.) na efikasnost i produktivnost proizvodnog procesa. Osim navedenog, cilj je da se pronađe razlog i da odgovor na pitanje zašto u postojećoj organizaciji i pri realizaciji proizvodnih operacija u proizvodnji „osovine ručice za prijelaz brzine„ postoji određeni broj neupotrebljivih proizvoda. Rezultat provedene  analize će poslužiti kao osnov za prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje posmatranog  postojećeg procesa proizvodnje kroz smanjenje broja tehnoloških operacija,  smanjenje broja neposrednih izvršilaca, smanjenje broja neupotrebljivih  proizvoda,  a povećanje efikasnosti proizvodnog sistema

Ključne riječi: organizacija proizvodnje, six sigma, studija rada i vremena, tehnološki procesi, realni dio, unapređenje operacija obrade.

You may also like...