OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE – KOLIZIJA – LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2019./2020. GODINE

Obavještavaju se studenti koji obnavljaju studijsku godinu, a žele  pohađati nastavu  i polagati nastavne predmete  u skladu sa Članom 102. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju TK  da mogu  podnijeti Zahtjev  za isto u vremenskom periodu od 22.01. do 07.02.2020. godine do 14 sati. Zahtjev se odnosi samo na predmete iz Ljetnog semestra (II-IV, IV-VI, VI-VIII).

Zahtjev za pohađanje nastave i polaganje ispita  iz nastavnih predmeta iz naredne studijske godine  nalazi se u Studentskoj službi fakulteta.

Upute o Koliziji

 

Dekanat fakulteta

You may also like...