OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU REDOVNO UPISALI DRUGU GODINU STUDIJA (NE ODNOSI SE NA STUDENTE U KOLIZIJI) DA ĆE SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA U PERIODU OD 15.10. DO 17.10.2019. GODINE  NALAZITI OBRAZAC NA KOJI SE STUDENTI NAVEDENE GODINE TREBAJU UPISATI. POTREBNO JE UPISATI IME  I PREZIME TE BROJ INDEKSA. Razlog upisa studenata je interna evidencija.

 

 

Menadžment fakulteta

You may also like...