OBAVJEŠTENJE – UPIS STUDENATA II i III CIKLUSA STUDIJA U ZIMSKI SEMESTAR U AKADEMSKOJ 2019/2020 GODINI

UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET

II i III ciklus studija

Tuzla, 05.11.2019. godine

OBAVJEŠTENJE

 

UPIS STUDENATA II i III CIKLUSA STUDIJA U ZIMSKI SEMESTAR U AKADEMSKOJ 2019/2020 GODINI

VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 05.11.2019. DO 08.11.2019. GODINE

 

 

II CIKLUS STUDIJA

ZA UPIS ZIMSKOG SEMESTRAPOTREBNA JE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

  • INDEKS I KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL
  • DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE VELIČINE 6X4
  • 2 X ŠV 20 OBRASCA
  • DOKAZ O UPLATI SA NAZNAKOM ZA MAŠINSKI FAKULTET

(za zimski semestar školske 2019./2020. godine) IZNOS OD 1.200,00 KM

III CIKLUS STUDIJA

ZA UPIS ZIMSKOG SEMESTRAPOTREBNA JE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

  • UPISNI I SEMESTRALNI LIST
  • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE

Iznos školarine utvrđen je u Pravilniku o prihodima i rashodima III ciklusa studiranja, prema dinamici kako slijedi:

  1. a) 30% pri upisu u I semestar
  2. b) po 20% pri upisu u  II i III semestar;
  3. c) po 10% pri upisu u IV,V i VI semstar.

 UPISNI LIST,OBRAZAC ŠV 20 KUPUJE SE U SKRIPTARNICI KOD TEHNOLOŠKOG FAKULTETA;

 Svrha doznake:Uplata za (naznačiti koji) studija ciklus studija u (koji ) semestar

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun:1321000256000080

Iznos:

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Poziv na broj:7035000000

 

                                                                                                   STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...