OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II i III Ciklusa studija

Nastava u ljetnom semestru na drugom i trećem ciklusu studija počinje u petak 02.03.2020. godine, a završava 12. 06. 2020.godine. Ovjera ljetnog semestra na drugom i trećem ciklusu  studija vršit će se u periodu od 15. do 19. juma 2020. godine.

You may also like...