OBAVIJEST- ODBRANA ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA KANDIDATKINJE MUAMERE HODŽIĆ, BA – INŽINJER MAŠINSTVA

O B J A V L J U J E

da će kandidatkinja  Muamera Hodžić, BA – inžinjer mašinstva  braniti završni magistarski rad pod nazivom:

“Termalna analiza aktivnih rashladnika elektroničkih uređaja”

pred Komisijom u sastavu:

Dr. sci. Izet Alić, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 Dr. sci. Fikret Alić, vanredni profesor, mentor, uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Dr.sci. Midhat Osmić, docent, član, uža naučna oblast „Energetska postrojenja i ekologija“ Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Javna odbrana magistarskog rada, održati će se 16.03.2020. godine, s početkom u   10,30 sati  na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

SADRŽAJ RADA

Master rad kandidatkinje Muamere Hodžić, bachelor mašinstva pod naslovom „Termalna analiza aktivnih rashladnika elektroničkih uređaja˝ sadrži 128 stranica osnovnog teksta,  99 slika, 4 tabele i 5 prilog dat na 20 stranica.

Rad sadrži sljedeća poglavlja:

Rezime

Obrazloženje teme

Uvod

Generisanje topline u elektroničkim komponentama

Aktivno hlađenje elektroničkih uređaja

Unutrašnja arhitektura elektroničkih sistema i uređaja

Ograničenja aktivnih rashladnika elektroničkih komponenti

Matematsko modeliranje aktivnih rashladnika

Eksperimentalno ispitivanje i komparativna analiza

Zaključna razmatranja

Literatura

You may also like...