VAŽNA INFORMACIJA ZA STUDENTE U STATUSU APSOLVENTA/IMATRIKULANTA-ODRŽAVANJE ISPITA

Poštovani studenti apsolventi/imatrikulanti,

u skladu sa zaključkom Kolegija Rektora informišemo Vas o mogućnosti održavanja apsolventskog/imatrikulantskog ispitnog roka u toku naredne sedmice.

Tačan termin održavanja ispitnog  roka bit će utvrđen u petak 22.05.2020. godine, a isti ćete moći pogledati na WEB stranici  Univerziteta u Tuzli i Mašinskog fakulteta.

VAŽNO:

Svi studenti u statusu apsolventa/imatrikulanta  koji žele pristupiti i polagati ispite u navedenom ispitnom roku  trebaju se najkasnije do 23.05.2020. godine do 15:00 sati, obavezno prijaviti

Prodekanu za nastavu i studentska pitanja putem E-maila adrese: sladjan.lovric.msf@gmail.com

Prijava treba da sadrži:

Ime i prezime studenta u statusu apsolventa/imatrikulanta,

Naziv nastavnog predmeta koji želi polagati,

Ime i prezime predmetnog nastavnila.

Za sve nejasnoće i dodatna pitanja obratiti se putem e-maila Prodekanu za nastavu i studentska pitanja.

S poštovanjem,

Menadžment Mašinskog fakulteta

You may also like...