OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

Poštovani studenti,

Obavještavamo Vas da od 21.05.2020. godine sve  informacije vezane za  aktivnosti koje se odvijaju na Mašinskom fakultetu

možete dobiti na Facebook stranice Mašinskog fakulteta.

Link:

https://www.facebook.com/Ma%C5%A1inski-fakultet-Univerziteta-u-Tuzli-232275634033987

 

Menadžment Mašinskog fakulteta

You may also like...