Obavještenje za studente – dopuna termina realizacije Predispitnih aktivnosti za predmeta:”Transportni sistemi I”, “Reverzibilno inžinjerstvo”,”Fleksibilni proizvodni sistem”, “Projektovanje tehnoloških postupaka”, “Proizvodni sistemi II”, “Tehnologija plastičnosti II”

TRANSPORTNI  SISTEMI I 1600-1730 –  Grupa 1 05.06.2020. godine Amfiteatar A1 Muhamed Herić, MA, viši ass.
TEHNOLOGIJA PLASTIČNOSTI II 1415-1545 –  Grupa 1 08.06.2020. godine Amfiteatar A1 Denis Bećirović, MA, ass.
1815-1930 –  Grupa 1 11.06.2020. godine Amfiteatar A1 Denis Bećirović, MA, ass.
REVERZIBILNO  INŽENJERSTVO (I) 1630-1800 –  Grupa 1 10.06.2020. godine MF-03 Muhamed Herić, MA, viši ass.
PROIZVODNI SISTEMI II 1615-1745 –  Grupa 1

 

11.06.2020. godine Kampus A1 Muhamed Herić, MA, viši ass
PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA 1800-1930 –  Grupa 1

 

12.06.2020. godine Kampus A1 Muhamed Herić, MA, viši ass.
FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI 1630-1800 –  Grupa 1

1830-2000 –  Grupa 2

05.06.2020. godine MF-05E Muhamed Herić, MA, viši ass.

You may also like...