PRIVREMENE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA (Treći upisni rok)

Objava privremenih Rang- listi Kandidata:

Energetika i termofluidni inženjering

Mehatronika

Proizvodno mašinstvo

VAŽNO OBAVJEŠTENJE:

OBAVJEŠTAVAJU SE KANDIDATI ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA DA OBAVEZNO PRVO PROČITAJU UPUTSTVO BROJ: 01-3069-1/20 OD 07.07.2020. GODINE, TE PO ISTOM POSTUPE NAJKASNIJE DO 24.09.2020. GODINE DO 15:00 SATI. IZJAVU KOJU KANDIDATI TREBAJU POPUNITI PREUZIMAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI MAŠINSKOG FAKULTETA.

UPUTSTVO BROJ:  01-3069-1/20 OD 07.07.2020. GODINE DATO JE ISPOD:

Uputstvo_07_07_2020

Na objavljenu privremenu rang-listu Kandidati mogu uložiti  pismeni prigovor  Naučno nastavnom vijeću Mašinskog fakulteta, putem Komisije za žalbe, a iste se predaju putem Studentske službe Mašinskog fakulteta do

25.09.2020. godine do 10:00 sati. Podneseni prigovori (žalbe) bit će razmatrani 25.09.2020. godine u 10:30 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta.

 

You may also like...