Obaviještenje – Treći upisni rok

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da će Mašinski Fakultet Univerziteta u Tuzli u periodu od 15.09. do 18.09.2020 godine, organizovati i III (treći) upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2020./2021. godine, do popune slobodnih mjesta  i to na sva tri studijska programa, kako slijedi:

 

  • Energetika i termo-fluidni inženjering 5 slobodnih mjesta za studente koje finansira Budžet TK i 2 mjesta, za studente za vlastite potrebe.
  • Proizvodno mašinstvo 3 slobodna mjesta za studente za vlastite potrebe i
  • Mehatronika 1 slobodno mjesto, za studente za vlastite potrebe.

 

Kriteriji za upis, procedure upisa, način podnošenja prijava na konkurs i potrebna dokumentacija, utvrđeni su Konkursom od 22.06.2020. godine koji je dostupan na web stranici Univerziteta (http://www.untz.ba/index.php?page=konkursi).
Bliže informacije mogu se dobiti na web stranici fakulteta kao i studentskim službama fakulteta/Akademije.

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom ovim Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije. Kandidati su takođe  u obavezi prijaviti se elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu: upis2020@untz.ba

 

Studentska služba Mašinskog fakulteta

 

You may also like...