Obavještenje za studente u statusu Apsolventa/Imatrikulanta

Poštovani studenti u statusu Apsolventa/Imatrikulanta u prilogu obavještenja dati su termini održavanja ispita u apsolventskom roku za mjesec Novembar i Decembar akademske 2020./2021. godine

U koliko neko od studenata planira polagati ispit iz predmeta koji nisu navedeni u prilogu u obavezi je Prodekanu za nastavu najkasnije do 17.11.2020. godine do 17:00 sati  na e-mail: sladjan.lovric@untz.ba dostaviti naziv Predmeta kao bi  organizovali ispit.

Termini apsolventskih ispitnih rokova_za mjesec Novembar i Decembar akademske 2020_2021 godine

 

You may also like...