OBAVIJEŠTENJE ZA DIPLOMANTE I MAGISTRE – DODJELA DIPLOMA

Obaviještavaju se svi diplomanti i magistri Mašinskog fakulteta, koji su diplomirali/magistrirali u periodu od 01.06.2020. do 15.11.2020. godine, da će se  dodjela diploma (BEZ PRISUSTVA GOSTIJU) održati u

četvrtak, 26.11.2020. godine u 10,00 sati u Kampusu Univerziteta  u Tuzli – Amfiteatar A1.

Isti su obavezni  do naprijed navedenog  datuma uplatiti iznos od 50,00 KM (putem banke ili pošte), dostaviti na uvid kopiju uplatnice i potpisati se u knjigu izdatih diploma u studentskoj službi Mašinskog fakulteta.

Naprijed navedeni iznos uplatiti putem banke ili pošte:

Svrha doznake: Uplata za diplomu

Primalac: Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet

Račun br:1321000256000080

Vrsta prihoda:722631

Općina : 094

Budžetska organizacija:2404001

Poziv na broj:7009000000

S poštovanjem,

Menadžmet Mašinskog fakulteta

You may also like...