OBAVIJEŠTENJE ZA STUDENTE – PRIMJENA NOVE CLASSROOM APLIKACIJE PRI SLUŠANJU NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020./2021. GODINE

Poštovani studenti,

Classroom aplikacija je aktivirana za prvu, drugu, četvrtu (Sva tri odsjeka) i treću (Proizvodno mašinstvo) godinu prvog ciklusa studija. U prilogu e-maila nalazi se uputstvo kako se logovati na navedenu platformu kao i Username i password za studente.

O navedenom će biti obaviješteni predmetni nastavnici i saradnici te u toku naredne sedmice (od 29.03. do 02.04.2021. godine) vjerovatno ćete imati predavanja putem ZOOM platforme te se dogovorite sa nastavnicima da obavezno od ponedjeljka 05.04.2021. godine pređete na classroom aplikaciju u okviru domene unitz.ba.

Sve potrebno za pristup dato Vam je ispod:

Za sva dodatna pitanje te eventualne probleme sa prijavom na classroom aplikaciju obratiti se Prodekanu za nastavu i studentska pitanja.

S poštovanjem,

Prodekan Lovrić

You may also like...