VAŽNO OBAVIJEŠTENJE ZA STUDENTE- organizacija ispita, te odbrane završnih/magistarskih radova i doktorskih disertacija

Poštovani studenti,


shodno pojašnjenju Zaključka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona  broj: 10/1-34-6405-3/21 od 31.03.2021. godine te dopisa Rektorice Univerziteta u Tuzli broj:01-1650-4/21 od 31.03.2021. godine obaviještavamo Vas:
1. Praktičnu nastavu u zdravstvenim ustanovama mogu odrađivati samo studenti XII semestra Medicinskog fakulteta (klinički staž).

2. Krizni štab smatra da, zbog trenutne epidemiološke situacije, ne treba izvoditi  praktičnu nastavu na fakultetima  Univerziteta u Tuzli.

3. Ispiti se mogu  organizirati u skladu sa važećim naredbama i preporukama.

4. Odbrane završnih/magistarskih/doktorskih disertacija  se mogu organizirati  samo u prisustvu komisije i kandidata.


Dakle, može se nastaviti sa održavanjem svih ispita (apsolventski, kolokviji, aprilski itd.). Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku nalazi se na stranici Mašinskog fakulteta.


Isto tako Vas molim ukoliko je neko trebao u periodu od 29.03.2021. godine pa do danas da održi planirani ispit za apsolvente/imatrikulante, a to nije učio nek isti uz dogovor sa predmetnim nastavnikom održi naknadno.


Sve odbrane završnih/magistarskih radova te doktorskih disertacija mogu se organizirati u prisustvu komisije i kandidata.


Samo napomena, nastava (predavanja i vježbe) izvode se on-line do 12.04.2021. godine.

Za sve eventualne izmjene te dodatne informacije bit ćete  blagovremeno obaviješteni.
S poštovanjem,
Menadžment Mašinskog fakulteta

You may also like...